พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ครัวเรือน การใช้น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).