พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: เหมืองแร่ การค้า การใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา 181 recent views

    การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 27 พฤษภาคม 2566