พบ 7 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).